LOV KAPRA - Rieka

LOV KAPRA - Rieka
 Na riekach to je častokrát inač. Niekto to nenávidí ,iný zas zbožňuje. Každopádne ide o spôsob lovu do čoho som sa zamiloval.

  Na riekach to je častokrát inač. Niekto to nenávidí ,iný zas zbožňuje. Každopádne ide o spôsob lovu do čoho som sa zamiloval. Pokúsim sa Vám aspoň heslovite odovzdať svoje skúsenosti z lovu kaprov na boiles z vodných tokov. Som si vedomí ,že niektorí z Vás na túto metódu budú mať iný názor a tieto riadky im nič nepovedia. No dúfam ,že sa nájdu aj takí čo ich to naozaj zaujme a vyskúšajú lov kaprov v tečúcich vodách.
Hustota zarybnenia tu úzko závisí od prirodzeného neresu, teda od ideálnych podmienok potrebných na rozmnožovanie rýb. Bohužiaľ tieto podmienky nie sú dané každý rok a množstvo kaprov sa nedá porovnať s dobre zarybnenými rybníkmi. Zdolanie ryby v takýchto drsných podmienkach nám určite vynahradí naše úsilie a je ozajstným zážitkom pre každého rybára .Uloviť aj menšieho kapra len niekoľko metrov od brehu v rieke s prekážkami je fantastický pocit a len ťažko sa porovnáva s kaprom zaseknutým na niekoľko sto metrov.
Vyskytujú sa tu kapry, ktoré môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín. Môžeme ich deliť podľa tvaru. Tvar pripomínajúci divokú formu / týchto je viac/ a na rybničnú formu. Podľa šupín na lysce a šupináče.A prečo to píšem? Podarilo sa mi zdolať lysca ,ktorý tvarom pripomínal pôvodnú divokú formu ,to znamená .že za niekoľko generácií sa jeho telo prispôsobilo životu v prúdiacej vode a drsnejším podmienkam, ale geneticky nosilo vonkajšie znaky svojich predkov.
Preberme si faktory, ktoré je dôležité brať do úvahy a môžu pozitívne alebo negatívne ovplyvniť lov kaprov v riekach. Pre kaprárov je známe ,že intenzitu záberov ovplyvňuje teplota vody. Čím je voda teplejšia, v určitých rozmedziach, tým rýchlejšie strávi svoju potravu a rýchlejšie prijíma ďalšie sústa .To znamená ,že máme väčšiu, šancu aby prijal s nami predloženú nástrahu. Ďalším faktorom je množstvo riedeného kyslíka vo vode .Táto téma už bola rozpísaná na stránkach časopisov a nechcem to opakovať .Zapamätajte si len toľko, že kapor sa cíti lepšie, keď vo vode je dostatok kyslíka. S obsahom kyslíka úzko súvisí vietor ,teda aj počasie. Pôsobením teplého vetra sa vody okysličujú ,čo je pozitívnym signálom. Naopak príchodom prudkého ochladenia z hornej vrstvy vody odumrie planktón čo v konečnom dôsledku znamená menej kyslíka! Považujem za dôležité spomenúť hromadné rojenie prirodzenej potravy napr .jednodňovky ,larvy pakomárov atď. Toto obdobie nám tiež znižuje šance na ulovenie kaprov.
Veľmi dôležitým faktorom je čistota vody. Keď voda je zakalená a prúd vody prináša rôzne nečistoty ,okrem pozorovania prírody na veľa sa nezmôžeme. Samozrejme skúsiť prekabátiť kapra môžeme, ale naše šance sa radikálne zmenšujú. Ešte tu chcem spomenúť pH hodnotu vody. Vody našich riek majú vysoké pH a tento faktor majme na pamäti aj pri výrobe našich boiles.

LOKALIZACIA
Aby sme boli aspoň čiastočne úspešní v love, musíme sa naučiť nájsť a lokalizovať kapry v riekach. Každý živočích, teda aj kapor, má rád miesta, ktoré sú chránené od vonkajších vplyvov a kde sa cíti v bezpečí. Ako som už písal, malo by tu byť dostatok kyslíka a priamo na mieste alebo v jeho blízkosti dostatok prirodzenej potravy. Také, pre kaprov ideálne miesta vznikajú vo vonkajších oblúkoch, kde vplyvom narážajúceho prúdu vznikajú menšie a väčšie jamy ,alebo miesta, kde vznikajú takzvané vracáky/spätné prúdy/. Podobným vyhovujúcim miestom sú kameňmi zosilnené zátoky, prekážky ako veľké kamene a spadnuté stromy v prúde neďaleko nášho stanovišťa. Potopený strom ,alebo skupina stromov respektíve kríkov vytvára tiež ideálne miesto. Na niektorých riekach v blízkosti brehov sa môžeme stretnúť aj s vodnými rastlinami. Tieto rastliny sú ideálnym úkrytom rýb a naviac ponúkajú takéto miesta aj dostatok prirodzenej potravy.

Prúdením vody cez konáre a vetvy sa okysličuje voda, na hrubších konároch sa usadia vodné rastliny a živočíchy ,ktoré tvoria prirodzenú potravu pre kapra .Ako vidíte ideálne miesto, ktoré spĺňa kaprové nároky - skrýša, teda pocit bezpečia, potrava a kyslík! Každopádne sa vyvarujte od miest ,kde je hlboké zapáchajúce bahno a veľmi plytké vody. To však neplatí v skorých jarných mesiacoch, keď sa vody začínajú ohrievať. Oporné body nám môžu poskytnúť aj samotné ryby. Niekedy môžeme zahliadnuť kapra nad hladinou ,inokedy bubliny, ktoré vznikajú pri zbieraní potravy.. Kapor miluje pomalý prúd. Tam kde sa rieka rozširuje sa spravidla aj prúd spomalí. Toto všetko nám napomáha pri lokalizácii kaprov. Po úspešnom výbere miesta môžeme začať prípravou samotnej nástrahy a návnady, čo je v mojom prípade najčastejšie boiles. Nasledujúce riadky nepíšem kaprárom, ktorí písali a dodnes píšu dejiny moderného lovu kaprov na Slovensku a ani tým anonymným rybárom, ktorí hoci nepublikujú ,ale ovládajú tento krásny šport. Píšem to skôr rybárom ,ktorí ešte hľadajú správny spôsob a správnu cestu.
Hneď na začiatok sa musíme rozhodnúť, či hodláme navštevovať jediné vytipované miesto, ktoré sme schopní pravidelne zakrmovať, alebo plánujeme kratšie vychádzky na rozličné miesta. Nech sa už rozhodneme akokoľvek, musíme prispôsobiť naše návnady pre danú situáciu. Hneď na úvod musím povedať , že stopercentne v všetkých podmienkach fungujúca návnada respektíve nástraha neexistuje! Takže sa vám musím vopred ospravedlniť, keď čakáte v tomto článku zaručený recept. Samozrejme každý zanietený kaprár sa snaží vytvoriť svoju dokonalú nástrahu, ktorej najviac bude dôverovať . Ale vráťme sa ku konkrétnym situáciám.

Ak chceme navštevovať len jediné miesto počas jednej alebo aj viacerých sezón musíme do vodného ekosystému zaviesť takú návnadu, ktorá dlhodobo upokojuje kaprové nároky a bude ho aspoň čiastočne považovať za časť prirodzenej potravy. Snažíme sa vytvoriť niečo, ako to napísal pán Fred Wilton, čo spĺňa kaprové prirodzené potravinové nároky. Takáto nástraha musí obsahovať proteíny, uhľohydráty, tuky, vitamíny a minerály. Mál som to šťastie ,že sa mi podarilo zostaviť zmes, ktorá , podľa mňa , tieto kaprové nároky aspoň čiastočne spĺňala. Zmes obsahovala kvalitné rybie múčky ( veľmi rád ich používam),vtáčie zoby, mliečne proteíny, vitamíny a minerály.
Samozrejme nie každý si trúfa zostaviť svoj mix, alebo si zaobstarať tieto finančne dosť náročné suroviny a ingredencie. Možnou alternatívou je použiť kvalitné mixy od uznávaných výrobcov. Takými mixami, ktoré môžem pokojne odporučiť, sú Tandem mix a Fish mix samostatne alebo s kombináciou s vtáčimi zobmi ako Bird Food Mix alebo Mega Seed Mix . Aby sme predlžili životnosť návnad znížme množstvo použitých aditiv a ochucovačov. Samotné arómy považujme len ako prvotný signál a spoliehajme sa na kvalitné mixy. Aj tu môžeme nástrahy dipovať v kvalitných dipoch alebo v tekutých potravách ,ktoré obsahujú dôležité aminokyseliny, rôzne prísady a výťažky, vitamíny a minerály.
Mojím favoritom je Liqud Food Liver od Tandem Baits ,ktorá zvyšuje nutričnú hodnotu ako aj lákavosť našich boiles. Ako príklad by som chcel uviesť z takého od jarných mesiacoch kŕmeného miesta sedem nádherných kaprov od deväť do jedenásť kg. za dvanásť hodín ako aj niekoľko rýb, ktoré som nevedel zdolať, hoci používam kvalitné náčinie. Takéto miesto podľa mojich skúsenosti poskytne viac kaprov ako aj niekoľko väčších exemplárov.

Uvediem jeden jednoduchý recept(zmesy), ktorý podľa mňa bude spĺňať nároky pre tento štýl lovu:
- 500 g Tande Mix
- 500 g Fish Mix
- 5g Glm extrakt
- 5g Belachan powder
- 4ml. Arómy Squid
- 2ml Arómy Sladký Ananás
- 20 ml. Liquid food liver
- kávova lyžička štipľavej papriky
*poznámka : 1 kávová lyžička asi 2 g.

Ďalšou alternatívou sú kratšie niekoľkodňové vychádzky na rozličné nami vytipované miesta. Na takýchto miestach musíme zaujať ryby s niečím, čo sa označuje ako „Attractor-Boiles“(dráždivé boiles).Našou úlohou je čo v najkratšom čase presvedčiť kapry ,že ide o potravu alebo využiť zvedavosť kaprov a poskytnúť im niečo celkom odlišné od prirodzenej potravy. Najjednoduchšou metódou, ako dosiahnuť dráždenie zmyslov kapra je použiť kvalitné arómy, a to aj vo väčšom množstve. Treba si ale uvedomiť, že  kapry nereagujú na pach arómy, ale na chemický signál, ktorý vzniká jednak vplyvom použitého rozpúšťadla v aróme a taktiež vplyvom lokálnej zmeny pH vody okolo nástrahy. Väčšinou zmenu hodnoty pH kapry skúmajú ako možnú potravu. Považujem za veľmi dôležité používanie aminokyselín, ktoré sú kľúčovou zložkou každého dráždidla. Aminokyseliny formy „L“ (podľa niektorých vedcov sú najdôležitejšie z hľadiska dráždivosti) sa ionizujú čím vytvárajú chemickú zmes(mierne zásaditá riečna voda sa mieša s kyselinou, prebehne reakcia, čo v konečnom dôsledku pôsobí výkyv pH), ktorá pôsobí na receptory rýb. Použitím ingredencií, ako napríklad Hi-Attract, zvýšime dráždivosť našich nástrah a zavedieme už spomínané aminokyseliny. Teraz je už asi každému jasné, prečo sú látky, ktoré sú bohaté na aminokyseliny, minerálne soli (je vedecký dokázané ,že zo114 chuťových buniek len 79 reaguje na cukor resp. dráždenie vyvolané cukrom a ostatné len na soli a na chinín) a vitamíny také úspešné. Samozrejme aj tu máme inú možnosť a namiesto zostavovania vlastných zmesí môžeme siahnuť po kvalitných komerčných nástrahách. Výhodou týchto boiles je okrem iného to, že ich ľahko môžeme prispôsobiť rôznym situáciám. Ďalšou výhodou je rôznorodosť zloženia a obrovské množstvo príchutí, z ktorých si každý rybár príde na svoje. A čo tiež považujem za dôležité ,zostavili ich dobre platení odborníci, ktorí v protiklade s nami obyčajnými smrteľníkmi vedia všetko o kaprových návnadách. Na príchute, ktoré sme už mali možnosť vyskúšať(Squid Force, Fermentovaná Kreveta, Ananás&Broskyňa a Banana spice) sme dostali kladné odozvy od rýb. 

VNADENIE A PREDKLADANIE NÁVNAD
Aby sme zvýšili našu šancu na ulovenie vysnívanej ryby, môžeme naše vytipované miesto niekoľko dní systematicky vnadiť. Je rozdiel v tom, či hodláme chytať na mieste ,kde s určitosťou vieme ,že kapry prijímajú potravu ( už sa tu chytilo niekoľko kaprov),alebo chceme vyskúšať nové ešte panenské miesto. V prvom prípade môžeme vnadiť už od začiatku s kvalitnou už vyskúšanou nástrahou -boiles. Druhá alternatíva je o niečo ťažšia. Na týchto miestach začínam vnadiť na väčšej ploche rôznym partiklom ( kukurica , pšenica ,repka olejná, cícer, tigrí orech a iné) a taktiež ochuteným šrotom, aby som upozornil menšie ryby na potravu, ktorú skôr či neskôr si všimnú aj kapry. Po niekoľkých dňoch sa sústredím na samotné vytipované miesto, znížim množstvo zŕn a primiešavam aj niekoľko boiles. Na ochutenie partiklu rád používam prírodné aromatické rastliny alebo rôzne Boostre, ktoré sú vo vode na 100% rozpustné.
Pri samotnom love sa snažím na upútať pozornosť kapra sinejším signálom a ukladám vedľa svojej nástrahy niekoľko voľných návnad a moje obľúbené Ultra Fish Pelets. Vychádzam z úvahy ,že existuje pomer medzi vynaloženou energiou pri zháňaní potravy a medzi získanou energiou z prijatej potravy. Pravdepodobne intuitívne vedia ,že nemá význam zbierať jednotlivé častice z väčšej plochy ,keď na svojich „hotspots“ horúcich miestach alebo pri silnejšom potravinovom signálu majú dostatočný prísun energie za oveľa menšie úsilie. Pri tomto spôsobe predloženia nástrah majú svoje opodstatnenia kvalitné PVA výrobky.

TAKTIKA LOVU
Naše lovné miesto sme predkŕmili a teraz prichádza čas samotného lovu kapra. Lovné miesta sa oplatí navštevovať pravidelne, aby sme mali čo najväčšiu šancu zdolať kapitálnu rybu, ale aj preto aby sme lepšie spoznali život a spávanie sa rýb vo vodných tokoch. Zdolanie ťažkého riečneho kapra iste patrí k veľmi zrušujúcim zážitkom. A práve ten dosiahne naozajstné úspechy , kto pozná alebo spozná ich prostredie. Prúty odporúčame vždy ukladať na dva držiaky, ktoré sú výškovo nastaviteľné. Získame tak lepšiu stabilitu a variabilnosť zostavy. V extrémnych prípadoch , čo lov na riekach naozaj je, aj tie najkvalitnejšie rod-pod i zlyhajú nakoľko nie sú schopný kompenzovať vznikajúcu silu. Viackrát sa už stalo ,že pri zábere sa tieto stojany jednoducho prevrátili. Zábery sú silné a razantné. Okamžite po zábere by mal nasledovať zásek,  aby kapor nemal šancu dostať sa do prekážok. O niektorých základných veciach by sme sa mali porozmýšľať už pred zdolávaním ryby. Veľkou chybou je nesprávne nastavenie brzdy , alebo voľnobežky, na našich navijakoch. Kapor rozpozná ihneď svoju šancu a je schopný behom niekoľkých sekúnd vytiahnuť z cievky naozaj neskutočnú dĺžku silonu , vďaka ktorej sa dostane do prekážky. Hoci naše lovné miesto by sa malo čo najlepšie splývať s prírodou aby sme boli čo najviac nenápadný, treba pouvažovať nad previsujúcimi vetvami, ktoré nám môžu znepríjemniť život pri záseku.

KONCOVÉ SYSTÉMY A ICH ČASTI.
Prejdime si teraz aspoň stručne časti koncového systému a nadväzcov.
Háčiky musia byť dostatočne pevné ale aj ostré, aby odolali fantastickej sile ryby ,ktorá pre svoju záchranu využíva nielen silu tečúcej vody, ale aj množstvo podvodných prekážok. Ich ostrosť je dosiahnutá vďaka prísnym technologickým procesom a samotné brúsenie je prevedené chemickou metódou. Tieto háčiky by mali byť zo silného drôtu, ale musia zachovať svoju elasticitu. Na jeho kvalite závisí účinnosť zaseknutia a úspešný lov rýb . Kaprári pri love na boiles používaju výhradne háčiky s očkom . Čo sa týka tvaru háčika, každý z nás má svojho favorita. Moje obľúbené tvary sú na obrázku č.–… Dôležitejšie ako typ, respektíve tvar je veľkosť háčika ,ktorý by mal zodpovedať veľkosti použitej nástrahy. Na každú vzniknutú situáciu budeme pripravený, keď zaobstaráme z obľúbených tvarí  všetky veľkosti od 8 do veľkosti 1. K pripevneniu háčikov a obratlíkov k nadväzcovým materiálom najčastejšie používam uzly grinner , ktorého výhoda je vysoká pevnosť a nosnosť a palomar, ktorý má síce menšiu nosnosť ,ale jednoduchšie sa naviaže  noci a za hladného počasia.
Nadväzcové materiály, ktoré používam, sú extrémne odolné voči oteru, pretože sú vystavené naozaj ťažkým skúškam. Ďalšou mojou podmienkou je potápavosť materiálu, z dôvodu kopírovania dna pre prirodzenejšie umiestnenie nástrahy. Dobré skúsenosti mám s Gravity Silk a Muscle Braid a na kombinované montáže „combi-link“ materiál Gemini Camo X2. Samotné koncové montáže používam čo najjednoduchšie. Dovoľte mi teraz takú malú úvahu. Ozajstný boom v love na boiles u nás nastal asi pred piatimi rokmi a od tých čias sme použili množstvo koncových montáži, ktoré vymysleli Angličania, Francúzi, Holanďania atď., ktorý sa špecializovali za viac ako štyridsať rokov intenzívneho lovu. Boli to montáže ,ktoré prispôsobili podľa vzniknutých situácií. V porovnaní s nimi máme ešte panenské vody! To znamená , že úplne vystačíme jednoduchým vlasovým rovnátkom Jima Gibbinsona „line aligner“ alebo bezuzlovým spojom “no knot rig“. Samozrejme aj ja skúšam najnovšie montáže dostupné od svetových špecialistov, ale na takýchto miestach to naozaj nie je potrebné.
Posledné dva – tri roky namiesto trubičky proti zamotania používam šnúru s oloveným jadrom, alebo silnejší fluoro carbon  s kombináciou s priebežným krúžkom. Výhodou je ich váha, v dôsledku čoho kopíruje dno a zostáva pre ryby neviditeľná. Nikdy nepoužívam montáže s pevným olovom. Okrem citlivosti ,ktorú systém poskytuje hlavne pri prekážkach, mám istotu ,že pri strate systému úbohá ryba nevláči za sebou ťažké olovo. Odporcom priebežného systému musím pripomenúť, že napnutý vlasec na tak krátku vzdialenosť vyvoláva ozajstné únikové zábery alebo, ak chcete, ozajstné „jazdy“.
Kmeňový vlasec používam na 99% silný a oteru vzdorný monofil. Ich výhoda spočíva vtom , že sa pri vzdolávaní nezarezávajú do potopených konárov. Taktiež využívam pri zdolávaní ich mäkkosť a pružnosť a nízka mechanická únava. Pri ich výrobe sú použité najmodernejšie technológie v oboru polymerických materiálov. Pre puntičkárov chcem poukázať na najnovší materiál Mono Snag, ktorý sa používa na miestach ,kde neexistuje šanca na bežné zdolávanie ryby. 
Veľkú pozornosť by sme mali venovať aj pri zostavovaní vhodného náčinia. Je pravdou ,že veci, ktoré sú na brehu sú z hľadiska úspešnosti menej dôležité?

Rybárske prúty:

Pri výbere prútu sa musíme zamyslieť nad tým, kde a v akých podmienkach budeme tieto prúty využívať. Budeme navštevovať len rieky ,alebo aj iné revíry.  Takzvané nahadzovacie prúty ,alebo prúty z špičkovou akciou sú pre tento druh rybolovu nevhodné, pretože negatívne ovplyvňujú priebeh zdolávania vďaka svojej tuhej akcii. Často dochádza k vytrhnutiu háčika ,alebo aj k prasknutiu silonov pri použití týchto tuhých prútov. Prúty odporučujem s priebežnou akciou, ktoré do značnej miery odpružia úniky kapitálnych rýb. No je veľmi ťažké odporučiť konkrétný prút. Podľa akcii prúty rozdeľujeme na:
- Fast Taper –  špičková akcia. Tieto prúty boli vyvinuté na diaľkové hody. Ich nevýhoda je nepoddajnosť pri zdolávaní rýb v blízkosti brehu.
 - Compound Taper- strmý kónus. Všeobecne poskytuje na blízko veľké výhody, pretože nemilosrdne odpružuje všetky výpady rýb pri zdolávaní.
 - Composite Progressive Taper – progresívny kónus , účel spočíva v spojení výhod u predchádzajúcich modelov. Tieto prúty nám poslúžia aj pri love na veľké vzdialenosti aj pri zdolávaní kapitálnych rýb.


Rybárske navijaky:

Táto špeciálna pomôcka  je vynálezom posledného storočia. U špecialistov sa najviac udomácnili navijaky s väčšou cievkou. Môžeme ich využiť na menších rybníkoch , cez rieky až po veľké priehrady. Ďalšou výhodou navijákov z veľkou cievkou zistíme pri nahadzovaní na veľké vzdialenosti. Vďake tvaru týchto cievok sa nám monofil ,alebo šnúra ľahšie odvíja a dostávame tak naše koncové montáže na väčšie vzdialenosti. Z naozaj širokej ponuky môžeme vybrať z typov z prednou brzdou a s voľnobežným systémom.
 - Predná brzda: sú stabilné a spoľahlivé. Brzdové systémy týchto          navyjákov sú uložené priamo v cievke, ktoré pri zdolávaní odľahčujú prevodový system.
- Voľnobežné systémy( baitrunner) : ponúkajú vysoký konfort        a uľahčujú manipuláciu rybára pri zábere.Ich jediná nevýhoda spočíva azda v ich komplikovanejšom systeme.


Na záver už len toľko ,že ani na týchto miestach nezabúdajte na úctu k rybám. Používajte odháčkovacie podložky a antiseptické pomôcky ,ktoré nemusia byť stále najdrahšie výrobky dostupné na našom trhu. Dúfam ,že ste v týchto riadkoch našli použiteľné informácie a prajem vám veľa úspechov pri potulkách za tými nádhernými tvormi. 

Ján Zselenák

 

 

Zdieľajte naše články na sociálnych sieťach

E-shop

Dnes vám predstavujeme

5 tipov na úspešný lov kapra v lete

5 tipov na úspešný lov kapra v lete

Letné mesiace sú ideálne obdobie na úspešný lov kaprov. Ak o tom nie ste úplne presvedčení alebo máte pochybnosti, dáme vám niekoľko dobrých dôvodov, prečo by ste cez víkend mali aspoň na pár hodín vybehnúť na kapry.
Čo ponúknuť kaprovi na jeseň

Čo ponúknuť kaprovi na jeseň

Na jeseň klesá množstvo prirodzenej potravy. Kapry začínajú zháňať potravu, aby si urobili dostatočnú tukovú zásobu k prežitiu zimy. Zrejme najlepšia doba k uloveniu trofejného kusu.
Čo zvoliť na kapra do studenej vody

Čo zvoliť na kapra do studenej vody

Aký je váš osvedčený recept na kapra do studenej vody? Spýtali sme sa viacerých rybárov. Ako prvý nám prezradí svoje tromfy Jaro Haššo, majster Slovenska vo feederi.
Zlepšováky pre lov zubáča na ťažko

Zlepšováky pre lov zubáča na ťažko

Tieto zlepšováky od Petra Martiša bezpodmienečne vyskúšajte pri love zubáča na ťažko. Oplatí sa to.
Ako na feeder v zime - rady Jara Hašša

Ako na feeder v zime - rady Jara Hašša

Majster Slovenska vo feederi, Jaro Haššo prezradil účinnú taktiku lovu rýb v zimnom období. Ak si teda chcete pekne zachytať v zime, zvoliť by ste mali jemnú techniku rybolovu - feeder. A v tomto článku sa dozviete Jarove tipy na zimný feeder.
5 tipov, ako sa obliecť do chladného počasia

5 tipov, ako sa obliecť do chladného počasia

Nielen na rybolov, ale všeobecne na všetky vaše aktivity v jesennej a zimnej prírode, sa musíte obliecť tak, aby ste nepremokli, neochoreli, nezamrzli. My vám ponúkame 5 tipov, ako sa obliecť do jesene a zimy, ak idete na ryby.

Akú podložku pod rybu si vybrať?

Akú podložku pod rybu si vybrať?

Rybárska podložka je povinnou výbavou rybára loviaceho na zákonom stanovených vodách. Ak zdoláte rybu a chcete, aby prežila, najdôležitejšia je manipulácia s ňou na brehu. Iba nepoškodená ryba má po pustení reálne šance prežiť.
Aký lodný motor na čln?

Aký lodný motor na čln?

Hľadáte lodný motor na svoj čln? Elektromotory sú výkonné, spoľahlivé a šetrné k prírode.
Jaro Haššo: Nebojte sa na feeder použiť šnúru

Jaro Haššo: Nebojte sa na feeder použiť šnúru

Máte aj vy dilemu, či pri feedri použiť do navijaka šnúru? Jaro Haššo, majster Slovenska vo feedri, vám použitie šnúry jednoznačne odporúča. 
Ako si vylepšíte vobler

Ako si vylepšíte vobler

Wobler je úžasná nástraha, do ktorej sa rýchlo zamilujete. Dokonale imituje prirodzenú korisť predátora. Dokáže dravca nájsť v hlbinách, počkať na neho a vyprovokovať ho k útoku. Rovnako môže poskakovať po hladine a dokáže pripraviť rybárovi úžasné divadlo pri pohľade na sčerenú hladinu počas útoku šťuky alebo boleňa.

© 2024 A-Z Rybár - rybárske potreby • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP

Facebook
Facebook
    ×

    Zľava 8€ na prvý nákup

    Prihláste sa na odber noviniek. Na uvítanie Vám pošleme zľavu 8€ s dopravou zdarma pri nákupe nad 49€.

    Zľava 8€ na prvý nákup